Arkitekt

Vi udf?rer arkitektarbejde indenfor alle former for byggeri. Store og sm? opgaver vedr?rende nybygninger, ombygninger og nyindretning.
Vi har 30 ?rs erfaring og fors?ger altid at v?re ajour med den seneste udvikling indenfor arkitektfaget. Vi har godt kendskab og stor erfaring med procedurerne i forbindelse med myndighedsbehandling.

Ingeni?r

Vi har et st?rkt netv?rk via eksternt samarbejde med relevante specialister og inddrager ingeni?rfirmaer med den relevante viden og kapacitet, der er n?dvendigt.

Energikonsulent

Vi skaber fordelagtige og hurtige aftaler med godkendte energikonsulenter til udf?relse af energim?rkning af enfamiliehuse og store ejendomme/erhverv i henhold til g?ldende lovgivning.
Ligeledes udf?res der energiberegninger af nye bygninger, tilbygninger og ombygninger samt generel energir?dgivning.
 Termografering udf?res af alle bygningstyper, med henblik p? fastl?ggelse af kuldebroer, isoleringstilstand og ut?theder m.v.<br>
Det afklares hvor det kan betale sig at s?tte ind med efterisolering, generel t?tning m.v.
Lovligg?relse
Vi udf?rer r?dgivning og n?dvendigt materiale i forbindelse med lovligg?relse af bygninger, der ikke er opf?rt eller tilbygget i henhold til lovgivningen.
Vi tilbyder at forest? kontakt til myndighederne, s?ledes at byggeriet bliver lovliggjort og s?rger for efterf?lgende byggetilladelse og rigtig registrering i Bygge og boligregistret.

Vi er anbefalet af kulturstyrelsen i databasen over arkitekter p? www.bygningskultur.dk

De er altid velkommen efter forudg?ende
aftale p? telefon eller mail..
Venlig hilsen
Andreas Steinicke
September 2017
   Forside
   Erhverv
   Byfornyelse
   Bolig
   Offentlige
 
   Kontakt